ΔΥΟ ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΑ

Category
ΕΚΘΕΜΑ
About This Project

ΔΥΟ ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΑ

Μπλέ υαλόμαζα
Δ. ψήφων 2 – 2,5 εκ.
Πυλώνα, Ασπροπηλιά, τάφος 1 (1995)
ΥΕ ΙΙΙΑ2 – Β1 (τέλος 14ου – αρχές 13ου αι. π.Χ.)
Ροδιακό, από αιγυπτιακή υαλόμαζα
Ρόδος, Αρχαιολογικό Μουσείο, Προϊστορική Συλλογή
Υ 669, Υ 670

ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ