ΚΟΧΛΙΑΡΙΟ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Category
ΕΚΘΕΜΑ
About This Project

ΚΟΧΛΙΑΡΙΟ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Φαγεντιανή
Μ. 12. Πλ. 2,4 εκ.
Κρεμαστή, Κτήμα Τσαμπίκου, τάφος 2
Γύρω στο 600 π.Χ.
Ιταλικές ανασκαφές, 1924
Ρόδος, Αρχαιολογικό Μουσείο
6571

ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ