ΠΕΝΤΕ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ

Category
ΕΚΘΕΜΑ
About This Project

ΠΕΝΤΕ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ

Ορεία κρύσταλλος
Μ. 2,2 – 2,4. Πλ. 1,9 – 2,1 εκ.
Ιαλυσός, αποθέτης ιερού Αθηνάς
8ος/7ος αι. π.Χ.
Ιταλικές ανασκαφές, 1923-26
Ρόδος, Αρχαιολογικό Μουσείο
7397, 7399, 7400, 7402, 7404

Οι τέσσερις φακοί έχουν σχήμα κυκλικό και ο ένας οφθαλμωτό. Είναι επιπεδόκυρτοι, με εστιακή απόσταση 24 – 28 χιλ. και δυνατότητα μεγέθυνσης 2,2Χ – 2,3Χ. Οι μεγεθυντικοί φακοί ήταν απαραίτητοι για τη λεπτή εργασία των σφραγιδογλύφων, χρυσοχόων και των άλλων τεχνιτών έργων μικροτεχνίας, όπου οι λεπτομέρειες δεν μπορούσαν να αποδοθούν με γυμνό μάτι. Οι ιδιότητες των φακών ήταν γνωστές ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, όπως δείχνουν τα ευρήματα από την Τροία και τη μινωική Κρήτη. Στον αποθέτη της Ιαλυσού βρέθηκαν συνολικά 12 φακοί (από τους τρεις σώζονται μόνον τα χάλκινα πλαίσια), οι οποίοι μπορούν με βεβαιότητα να ταυτιστούν με μεγεθυντικούς φακούς, προφανώς αναθήματα τεχνιτών στο ιερό της θεάς.

ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ